OFERTA WG ASORTYMENTU
OFERTA WG BRANŻ

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119,s.1) – dalej RODO – informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

I.                    Administratorzy  danych osobowych:

1.       P.P.U.H. „WAGUM” Wilhelm Stryczek, 35-203 Rzeszów, ul.L.Siemieńskiego  11

NIP:8130138959 REGON: 690058611

2.       WAGUM Renata Stryczek, 35-203 Rzeszów, ul.L.Siemieńskiego  11

NIP:8131200502 REGON: 690703282

Kontakt: biuro@wagum.pl,  tel: 17 8520142, 17 8528210, 17 8611813, fax:17 8507079

II.                  Cele i podstawy przetwarzania danych:

1.       Wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO i art.86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.800 z późn.zm.)

2.       Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)

3.       Rozpatrzenie i wykonanie ewentualnej reklamacji  (podstawa z art. 6 ust.1 lit.b RODO)

III.                Państwa dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe oraz prawne.

IV.                Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

V.                  Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń tj. 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

VI.                Przysługuje Państwu:

1.       Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

2.       Prawo do sprostowania swoich danych

3.       Prawo do ograniczenia lub usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania.

4.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

VII.              Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Bez podania danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Brak produktów do wyświetlenia.
Copyright © 2024   www.wagum.pl
projekt i realizacja: BigCom

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem